Search
Close this search box.

محض تبرک

بار دگر آمدیم تا شود اقبال شاد
دولت بار دگر در رخ ما رو گشاد
سرمه کشید این جهان، باز ز دیدار ما
گشت جهان تازه روی، چشم بدش دور باد!
عشق ز زنجیر خویش جست و خرد را گرفت
عقل ز دستانِ عشق ناله کنان،‌ داد داد
مریمِ عشق قدیم زاد مسیحی عجب
داد نیابد خرد چون که چنین فتنه زاد
باز دو صد قرص ماه بر سر آن خوان شکست
دل چو چنین خوان بدید، پای به خون در نهاد
دولت بشتافته‌ست چون نظرت تافته‌ست
تا که بقا یافته است عاشق کون و فساد
مفخر تبریزیان! شمس حق! ای خوش نشان
عالم – ای شاهِ‌ جان! – بی رخ خوبت مباد!

بایگانی