۱

آن نیز هم

این که می‌گویند آن خوشتر ز حسن
یار ما این دارد و آن نیز هم

  1. bita گفت:

    سوگ من از عشق نیست و نه از زنجموره های نفرت انگیز ….
    –کاش به من بگویید چطور می تونم تو شب شعرهاتون و نشست هاتون شرکت کنم .به میل بزنید .

|