آذر ۲۶, ۱۳۸۲

آن نیز هم

این که می‌گویند آن خوشتر ز حسن یار ما این دارد و آن نیز هم