۴

عرش و کرسیِ ملکوتی!

پیشتر از این قبله‌ی عالم را تنها عرشی بود زمینی! یعنی آسمانِ ملکوت که سایه‌اش همیشه بر سرِ زمینش هست و اتفاقاً آسمانش عین زمین است بر قوت خویش بر جا بود. تا امروز قبله‌ی عالم وقتی که پشتِ چرخ ملکوت می‌نشست یا ناچار بود روی صندلی معمولی بنشیند یا روی مبل! امروز اراده‌ی مبارک همایونی بر این تعلق گرفت که یک کرسیِ مخصوصِ سلطنتی، از آن نوع که به کارِ جلوس پشتِ فلکِ ملکوت بیاید و ذاتِ مقدس خاقان امکانِ اقسامِ جولان‌ها را در حین تدبیر امور ملکوت داشته باشد، تدارک ببینیم. امروز سری به اُلد استریت زدیم و یک عدد کرسیِ ناب از آن قسم که سلطان را به کار آید ابتیاع نمودیم و عجب طرفه چیزی است این کرسی. قبله‌ی عالم امروز جهان و ما فیها را جور دیگری می‌بیند! کرسیِ خوب هم چیزی است!

 1. بلک مک گفت:

  داریوش جان حتی اگر مطالبت آدم رو نگیره سلیقت در انتخاب موزیک برخی مواقع فوق العاده است! مرسی! از داد و بیداد!

 2. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم
  گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب

 3. مقام ولايتعهدی گفت:

  قبله ی عالم به سلامت
  الساعه خبر رسید که حضرت عشق روی پیت حلبی به کار چرخاندن ملکوت اعلا مشغول بوده و دم بر نیاورده، گویا آنان که به اندرونی راه داشته اند تخت پوست را دیده اند، پیت را لاجرم نه.
  زمین و زمان گریه می کند از این ظلم که بر سلطان رفته و گمان می کنم بیهوده نیست که هوای لندن همیشه بارانی است. آسمان هم دلش پر است، بخدا!
  صندلی گردون مبارک!
  ولیعهد

 4. ظهيرالملکوت گفت:

  خداوند بر همه ما رحم نماید. آن روز که ذات همایونی روی پیت حلبی نشسته بود دعوی انالحق‌اش ملکوت را می‌آشفت. حال که بر عرش و کرسی نشسته ما هر روز باید آیه الکرسی بخوانیم و در فراز کنیم!

|