۲

لحظه‌ی دیدار متولد شد!

این هم از این شازده پسر: لحظه‌ی دیدار.

  1. Arash گفت:

    سلطان ارض ملکوت به سلامت,
    قبله’ عالم به کلبه’ رعایا سرکشی می کنند؟ چگونه می توان به خیل ملازمان و همراهان ملوکانه پیوست؟

  2. مهرگان گفت:

    حضرت ملکوت
    شما خیلی فعالین ها ! اینقدر که دیگه ما رو فراموش کردین

|