Search
Close this search box.

وبلاگ‌ها و نامه به کوفی عنان

اصحاب رادیو فردا درباره‌ی این ماجرا با من مصاحبه کردند که نظرِ این صاحب‌نظر (!!) را در این مورد بپرسند. گفتم که شاید حسین درخشان بهتر بتواند در این مورد اظهار نظر کند ولی عجالتاً من را پیدا کرده بودند. زیاد هم بد نیست. وقتی که کسی خیلی خوش عکس باشد، او را فتوژنیک می‌نامند. کسی هم که خوش صدا باشد به او می‌گویند آدیوژنیک!
( متن مطلب رادیو فردا، صدای مصاحبه)
شاید فردا عکسِ این آقای فتوژنیک را هم گذاشتم اینجا! فعلاً بروم ناهارم را بخورم. وقتی که برگشتم خواهم نوشت که رییس بخش آی‌تیِ ما امروز در این مورد چه می‌گفت. یعنی اینکه چطور می‌توان از این سدّ پراکسی‌ها عبور کرد.

بایگانی