۴

اشک‌ها و لبخندها

خاتمی را با همین دو واژه می‌توان فهمید: لبخندها و اشک‌ها. لبخندهای پیروزمنشانه و دلبرانه و اشک‌های موقعِ انتخاباتِ دوم. راستی کارگردان فیلم اشک‌ها و لبخندها که بود؟ اینگمار برگمان؟ باید خاتمی این فیلم را اگر ندیده است حتماً ببینید. اگر هم دیده است، دوباره ببیند.

 1. NicosK گفت:

  اون فیلم عاشقانه بود نه ؟!! این ماجرا فکر نکنم هیچ جوری یه ماجرای عاشقانه باشه !! خاتمی !!

 2. Arash گفت:

  ظریفی می گفت خاتمی مدرسی را ماند که به آموزش کودکانش گمارده اند و دیگری گفت کودکی راست به بازی بزرگان مشغول. هرکه هست و هرچه هست نه اشک معصومانه اش و نه خنده’ کودکانه اش بندی از تن رنجور خلق نگسست.

 3. yalda گفت:

  ای بابا تو هم که خیلی پرتی داداش. کارگردانش خود سیده.

 4. مهتی گفت:

  اشکها و لبخندها نام فارسی فیلم The Sound of Music است با بازی جولی اندروز و کارگردانی رابرت وایز. فیلم ربطی به برگمان ندارد. اما از جهت اشک و لبخند هم به خاتمی اختصاص ندارد. موضوعی انسانی است گریستن و خندیدن. نیست؟

|