۱

بی‌حجابی و خشونت

سعید حنایی مطلبی را از جایی نقل کرده است و سپس فیلسوفانه به تحلیلِ آن نشسته است:
خشونت و بی‌حجابی
جالب است، بخوانیدش.

  1. yashar گفت:

    سلام داریوش عزیز …
    از هوشنگ ابتهاج عزیزمان چه خبر ؟؟ شنیده ام مریض شده … راست می گن ؟ واقعیت چیه ؟

|