۱

اسباب‌کشی تازه!

مووبل تایپی را که ملکوت از آن استفاده می‌کرد به آخرین نسخه‌ی آن یعنی ام‌تی ۳.۲ ارتقاء دادم. در نتیجه، تعدادی از وبلاگ‌های ملکوت (یعنی آن‌ها که به سیستم تازه راضی هستند و مایل نیستند در سیستم قبلی باقی بمانند) هم به سیستم جدید منتقل شده‌اند. کسانی که خبرنامه‌های ام‌تی را می‌خوانند مطمئناً از توانایی‌های شگرف ام‌تی تازه آگاه‌اند. بهترین‌اش این‌که بسیاری از دردسرهای پاک کردن کامنت‌های مهمل و مزاحم را کم کرده است و مستقیماً کامنت‌های هرز را دور می‌ریزد. اگر از ساکنان ملکوت کسانی مایل به نقل مکان به سیستم جدید است، می‌تواند تماس بگیرد تا جزییات را شرح دهم. سیستم تازه عملاً هیچ فرقی با سیستم قبلی ندارد. فقط سیستمی است قوی‌تر و قابل اعتمادتر.

 1. وليعهد گفت:

  قبله ی عالم به سلامت،
  نسخه ی حکیم را پیچیدیم، اثر نکرد و این زکام از اندرونی بیرون نرفت که نرفت. مچاله می کنیم می اندازیمش دور.
  قبله ی عالم هو بکشد نسخه ی حکیم پیچیده است.
  فرمان دهید مرحمتی را بیاورند داخل. ما سرما خورده ایم و می ترسیم باز باد بخورد بهمان بچاییم.
  شنیده بودیم قبله ی عالم در معیت سلطان بانو در ایام مبارک کریسمس به برلین سفر می کند، دستور دادیم خیابان ها را چراغان کردند. شهر بالنسبه قشنگ شده است. و ما منتظر.
  ولیعهد دلتنگ

|