۱

دلتنگی

آهای قلندر نشابوری! دل‌ام برای‌ات تنگ شد ناگهان!
  1. هادی گفت:

    و قلندران، هرچه سینه‌ی‌شان قدِ دریا گسترده و گشاده‌است، دل‌شان، در تُنگِ تَنگِ گیتی، گرفتار شده‌است!

|