۵

اهل الکتاب یا اهل کتاب؟

تا به حال دقت کرده‌اید که در قرآن وقتی از سایر ادیان صحبت می‌شود، می‌گوید «اهل الکتاب» (با «ال» برای کتاب)؟  و نمی‌گوید: «اهل کتاب» (با تنوین  اضافی برای کتاب)؟   نمی‌گوید پیروانی کتابی؛ بلکه می‌گوید پیروان کتاب. یعنی یک کتاب. یعنی قرآن وحدت مضمونی و معنای میان انجیل و تورات و قرآن قایل است. از «یک»‌ کتاب حرف می‌زند نه از «چند» کتاب. در نتیجه، وقتی قرآن می‌گوید: «اهل کتاب» مقصودش این نیست که آن‌ها «اهل کتابِ خودشان» هستند و «اهلِ کتابِ ما» نیستند. خیلی روشن‌تر می‌گوید «اهل کتاب» و مرادش وسیع‌تر از آن است که بشود خط کشی مذهبی و دینی را در آن داخل کرد. علمای اهل لغت و عربیت اگر این‌جا را می‌خوانند، تأمل بفرمایند و اگر اشتباه می‌کنم تذکر دهند.
 1. یاسر گفت:

  این وحدت را علاوه بر دریافتن آن از طریق مداقه در الف و لام به کار رفته در اهل الکتاب ای بسا بتوان از مضمون پاره ای ایات هم دریافت، مثلا مانند آیه ان الذین آمنو و الذین هادوا و النصاری والصائبین من آمن بالله والیوم الاخر …الخ جالب در این آیه اشاره به صائبین است و نیز آیه قل تعالو الی کلمه سواء بیننا و بینکم ان الا تعبدوا الا الله …الخ.

 2. سوشیانت گفت:

  این که از واضحات بود اخوی!
  *****
  برای شما واضح بوده است. بعضی‌های همین واضح‌ها را از صد لایه تفسیر عجیب و غریب از ذهن‌شان عبور می‌دهند تا یک جوری بین بندگان خدا خط بکشند. خودت را نگاه نکن.

 3. ظاهرا اشتباهی صورت گرفته!
  و علتش هم همین برخورد لغتی و عربیتی با آیات هست.
  به این دو آیه توجه نمایید:
  (نساء / ۴۷)
  ۱. « یا ایها الذین اوتوالکتاب آمنوا بما نزلنا مصدلقا لما معکم…»
  – ای کسانی که به شما کتاب داده شده است، به آنچه فرو فرستادیم و تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست، ایمان بیاورید.
  —> در این آیه به صراحت بین «الکتاب» و «منزَل» که همان قرآن است، تفاوت انگاشته شده است.
  (نساء/۵۱)
  ۲. «الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یومنون بالجبت و الطاغوت…»
  – آیا کسانی را که از کتاب {آسمانی} نصیبی یافته اند، ندیده ای؟ که به جبت و طاغوت ایمان دارند…
  —> این آیه نیز بیانگر آن است که ممکن است کتاب ذات واحدی داشته باشد، اما آنان نصیبی از آن برده اند.
  *ترجمه از متن مرحوم فولادوند

 4. آقای محمدپور عزیز. آن‌قدر که من می‌فهمم، الف و لام بر سر واژه‌ی کتاب، به قول آقایان ادیب، برای عهد است. یعنی همان کتاب معهودی که می‌شناسیدش. این است که گمان نمی‌کنم بتوانید چنین استفاده‌ای از وجود الف و لام بکنید. برای شما که با زبان انگلیسی مأنوسید شاید مقایسه با واژه‌ی the book در چنین سیاق‌هایی بتواند مقصود مرا روشن سازد.

 5. ماکوان گفت:

  ببخشید اما خیلی خند ه دار بود.اولا به احتمال زیاد الف و لام در الکتاب الف و لام عهد است ثانیا با این تفسیر شما تکلیف بسیاری آیات که از اهل کتای ایمان آوردن به قران را می خواهد چه می شود؟ ان آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدو و ان تولو فانما هم فی شقاق.. و خیلی آیات دیگر!!
  ****
  بد نیست یک بار دیگر درس قرآن‌تان را بخوانید. نگاهی هم به تاریخ اهل ذمه بیندازید. همچنین بد نیست در باب تفاوت کلام دینی و کلام سیاسی تأمل بفرمایید. اگر مشکل‌تان حل نشد، بفرمایید تا دوباره برای حضرت‌تان توضیح بدهم.
  د.م.

|