۱

طلوع خورشید

Sjöviksgården ‎

Sjöviksgården ‎

 1. علیرضا گفت:

  داریوش جان.میل داری
  ***
  عزیز جان،
  ای‌میل‌ات را دیدم. به نظر من خوب بود. به جز یکی دو نکته‌ی کوچک که من با آن موافق نبودم. به تفصیل می‌نویسم بعدا.
  د. م.

|