۱

یاران چه غریبانه…

این دو قطعه‌ای که کویتی‌پور می‌خواند، قبلاً هم در طربستان قدیم ملکوت بود. این را به یاد م. و. عزیز می‌گذارم این‌جا که همواره به این دو قطعه علاقه داشت.

  1. آذین گفت:

    محظوظ شدیم از شنیدن این دو نوا.

|