۴

آخرين شب ۲۰۰۳ ميلادی

امشب، واپسين شبي سال ۲۰۰۳ است. تا ساعتی ديگر، سالی سپری می‌شود که سرشار از جنگ و قتل و ناامنی بود. سالی که تجسم جفا بر آدميان بود. بنشينيم و بينديشيم که در اين سالی که گذشت چه‌ها کرده‌ايم. ارزيابی کارنامه‌ی خودمان و جهانيان کار واجب است در اين آخرين ساعات. باشد که بدانيم چه خواهيم شد!

 1. امشب خوش بهانه اي است براي انديشيدن…
  به آنچه كه بايد مي كرديم و نكرديم…
  به آنچه كه كرديم و نبايد مي كرديم…
  و اين رشته چه سر دراز دارد!
  ممنون از ياد آوري آنچه كه هميشه از آن گريزانيم…
  براستي كه:
  “اين قافله عمر عجب مي گذرد
  درياب دمي كه با طرب مي گذرد”
  تا تفسيرمان از طرب چه باشد…

 2. سارا says:

  سال نو…چه عجيب!پس چرا همه جا بوي خون مي آيد!

 3. سيد says:

  برف نو.
  سلام
  سلام،…
  …شادي آوردي اي اميد سپيد،
  همه آلودگي است اين ايام.
  به هر حال، رسم ايرانيان است كه بگويند :”صد سال به ازين سالها”
  من هم براي تو همين آرزو را دارم.
  شاد باش و دير زي.

|