۴

آخرین شب ۲۰۰۳ میلادی

امشب، واپسین شبی سال ۲۰۰۳ است. تا ساعتی دیگر، سالی سپری می‌شود که سرشار از جنگ و قتل و ناامنی بود. سالی که تجسم جفا بر آدمیان بود. بنشینیم و بیندیشیم که در این سالی که گذشت چه‌ها کرده‌ایم. ارزیابی کارنامه‌ی خودمان و جهانیان کار واجب است در این آخرین ساعات. باشد که بدانیم چه خواهیم شد!

 1. امشب خوش بهانه ای است برای اندیشیدن…
  به آنچه که باید می کردیم و نکردیم…
  به آنچه که کردیم و نباید می کردیم…
  و این رشته چه سر دراز دارد!
  ممنون از یاد آوری آنچه که همیشه از آن گریزانیم…
  براستی که:
  “این قافله عمر عجب می گذرد
  دریاب دمی که با طرب می گذرد”
  تا تفسیرمان از طرب چه باشد…

 2. سارا گفت:

  سال نو…چه عجیب!پس چرا همه جا بوی خون می آید!

 3. سيد گفت:

  برف نو.
  سلام
  سلام،…
  …شادی آوردی ای امید سپید،
  همه آلودگی است این ایام.
  به هر حال، رسم ایرانیان است که بگویند :”صد سال به ازین سالها”
  من هم برای تو همین آرزو را دارم.
  شاد باش و دیر زی.

|