۱

اگر جای آنها بودیم

نوشته‌ای بر دیوار یک کلیسا در ایرلند شمالی در توضیح سرچشمه‌ی نفرت و عدم تسامح:
«اگر ما نیز آنجا که آنها زاده شده‌اند به دنیا می‌آمدیم و آنچه را بدان‌ها آموخته‌اند به ما نیز می‌آموختند، ما هم آنچه را که آنها باور دارند، باور می‌داشتیم.»
از استثناها که بگذریم، حالِ عمومِ آدمیان همین است. آنها که دیندارند یا آنها که بی‌دین‌اند یا بی‌دین می­شوند؛ آنها که عاشق‌اند یا آنها که ترکِ عشق می‌کنند؛ همگی این مشکلِ عملیِ حیات را دارند.

  1. نکته گو گفت:

    سلام…تعریف و شرح ِجامعه پذیری یا اجتماعی شدن بطور خلاصه در همین نوشته روی دیوار است.

|