Search
Close this search box.

خروج از محاق

حلقه‌ی ملکوت از آنچه که می‌نماید وسیع‌تر است. گروهی از ساکنان بارگاه مقدسه هنوز ظهور اختیار نکرده‌اند. باری چندان که اقتضای حکمت است، شماری از پرده‌نشینانِ محروسه‌ی معظمه را به بازار کشیده‌ایم. آنها که هنوز به دلایلی کوسِ وجود بر بامِ عرش نزده‌اند، به ارادت و اشارت همایونی و اقتضایِ زمان ظاهر خواهند شد. از این میان دو میهمان جدید داریم: یکی گردونِ ادبی عباس معروفی است. دیگری وبلاگ «از دور بر آتش» است که رضا علامه‌زاده می‌نویسد. آنها که گلسرخی را می‌شناسند، حتما با نام رضا علامه‌زاده هم آشنا هستند.

بایگانی