۴

اشک‌ها و لبخندها

خاتمی را با همين دو واژه می‌توان فهميد: لبخندها و اشک‌ها. لبخندهای پيروزمنشانه و دلبرانه و اشک‌های موقعِ انتخاباتِ دوم. راستی کارگردان فيلم اشک‌ها و لبخندها که بود؟ اينگمار برگمان؟ بايد خاتمی اين فيلم را اگر نديده است حتماً ببينيد. اگر هم ديده است، دوباره ببيند.

 1. NicosK says:

  اون فيلم عاشقانه بود نه ؟!! اين ماجرا فكر نكنم هيچ جوري يه ماجراي عاشقانه باشه !! خاتمي !!

 2. Arash says:

  ظريفي مي گفت خاتمي مدرسي را ماند كه به آموزش كودكانش گمارده اند و ديگري گفت كودكي راست به بازي بزرگان مشغول. هركه هست و هرچه هست نه اشك معصومانه اش و نه خنده’ كودكانه اش بندي از تن رنجور خلق نگسست.

 3. yalda says:

  ای بابا تو هم که خیلی پرتی داداش. کارگردانش خود سیده.

 4. مهتی says:

  اشکها و لبخندها نام فارسی فيلم The Sound of Music است با بازی جولی اندروز و کارگردانی رابرت وايز. فيلم ربطی به برگمان ندارد. اما از جهت اشک و لبخند هم به خاتمی اختصاص ندارد. موضوعی انسانی است گريستن و خنديدن. نيست؟

|