۳

باده آيينه‌ی رمز است

گفتم:«صوفيان اين همه زور زده‌اند و باده را تأويل‌های عجيب و غريب کرده‌اند. فکر نمی‌کنی همه جا اين باده‌ی حافظی، آن باده‌ی آسمانی نيست؟ فکر نمی‌کنی اين باده آن قدرها هم رمز‌پذير نيست؟»

گفت: «شايد. بعيد نيست خيلی جاها مرادش از باده، همين باده‌ی زمينی باشد. اما فراموش نکن که همين باده هم اکسير شگفتی است، البته برای آنکه اهل‌اش باشد و نافرهيخته نباشد. اگر چشم رازبين يافتی و توانستی اين اشارات را بخوانی، آن وقت نه از مظروف، بلکه از خود ظرف‌ هم می‌توانی هزار و يک رمز دريابی! يعنی وقتی اين چشم را پيدا کردی، ديگر از می و جام هم مستغنی می‌شوی. آن وقت از در و ديوار هم می‌شود چيز فهميد. همه جا می‌شود آيينه‌ی اسرار! چشمم می‌خواهد:

هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند
رموز جامِ جم از نقش خاک ره دانست»

 1. weblog nevis says:

  salam, kheili khub minevisi . az neveshtehat estefade kardim , noktehaye besyar riz va jalebi ro bayan mikoni ke vaghean adam ro be fekr mindaze. tarabestan ham kheili chize bahal va khubie.
  age dust dashti ta tabadole link konim .
  ya ali

 2. student says:

  salam, your weblog is one of the few I enjoy reading, kamyab bashid!

 3. shirin says:

  در مذهب ما باده حلال است وليكن- بي روي تو اي سرو گل اندام حرام است.

|