۵

اهل الکتاب يا اهل کتاب؟

Print Friendly, PDF & Email
تا به حال دقت کرده‌ايد که در قرآن وقتی از سایر ادیان صحبت می‌شود، می‌گويد «اهل الکتاب» (با «ال» برای کتاب)؟  و نمی‌گويد: «اهل کتاب» (با تنوين  اضافی برای کتاب)؟   نمی‌گويد پيروانی کتابی؛ بلکه می‌گويد پيروان کتاب. يعنی يک کتاب. يعنی قرآن وحدت مضمونی و معنای ميان انجيل و تورات و قرآن قايل است. از «يک»‌ کتاب حرف می‌زند نه از «چند» کتاب. در نتیجه، وقتی قرآن می‌گويد: «اهل کتاب» مقصودش اين نيست که آن‌ها «اهل کتابِ خودشان» هستند و «اهلِ کتابِ ما» نيستند. خیلی روشن‌تر می‌گويد «اهل کتاب» و مرادش وسيع‌تر از آن است که بشود خط کشی مذهبی و دينی را در آن داخل کرد. علمای اهل لغت و عربيت اگر این‌جا را می‌خوانند، تأمل بفرمايند و اگر اشتباه می‌کنم تذکر دهند.
 1. یاسر says:

  این وحدت را علاوه بر دریافتن آن از طریق مداقه در الف و لام به کار رفته در اهل الکتاب ای بسا بتوان از مضمون پاره ای ایات هم دریافت، مثلا مانند آیه ان الذین آمنو و الذین هادوا و النصاری والصائبین من آمن بالله والیوم الاخر …الخ جالب در این آیه اشاره به صائبین است و نیز آیه قل تعالو الی کلمه سواء بیننا و بینکم ان الا تعبدوا الا الله …الخ.

 2. این که از واضحات بود اخوی!
  *****
  برای شما واضح بوده است. بعضی‌های همين واضح‌ها را از صد لايه تفسير عجيب و غريب از ذهن‌شان عبور می‌دهند تا يک جوری بين بندگان خدا خط بکشند. خودت را نگاه نکن.

 3. ظاهرا اشتباهی صورت گرفته!
  و علتش هم همین برخورد لغتی و عربیتی با آیات هست.
  به این دو آیه توجه نمایید:
  (نساء / ۴۷)
  ۱. « یا ایها الذین اوتوالکتاب آمنوا بما نزلنا مصدلقا لما معکم…»
  – ای کسانی که به شما کتاب داده شده است، به آنچه فرو فرستادیم و تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست، ایمان بیاورید.
  —> در این آیه به صراحت بین «الکتاب» و «منزَل» که همان قرآن است، تفاوت انگاشته شده است.
  (نساء/۵۱)
  ۲. «الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یومنون بالجبت و الطاغوت…»
  – آیا کسانی را که از کتاب {آسمانی} نصیبی یافته اند، ندیده ای؟ که به جبت و طاغوت ایمان دارند…
  —> این آیه نیز بیانگر آن است که ممکن است کتاب ذات واحدی داشته باشد، اما آنان نصیبی از آن برده اند.
  *ترجمه از متن مرحوم فولادوند

 4. آقای محمدپور عزیز. آن‌قدر که من می‌فهمم، الف و لام بر سر واژه‌ی کتاب، به قول آقایان ادیب، برای عهد است. یعنی همان کتاب معهودی که می‌شناسیدش. این است که گمان نمی‌کنم بتوانید چنین استفاده‌ای از وجود الف و لام بکنید. برای شما که با زبان انگلیسی مأنوسید شاید مقایسه با واژه‌ی the book در چنین سیاق‌هایی بتواند مقصود مرا روشن سازد.

 5. ماکوان says:

  ببخشید اما خیلی خند ه دار بود.اولا به احتمال زیاد الف و لام در الکتاب الف و لام عهد است ثانیا با این تفسیر شما تکلیف بسیاری آیات که از اهل کتای ایمان آوردن به قران را می خواهد چه می شود؟ ان آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدو و ان تولو فانما هم فی شقاق.. و خیلی آیات دیگر!!
  ****
  بد نيست يک بار ديگر درس قرآن‌تان را بخوانيد. نگاهی هم به تاریخ اهل ذمه بیندازيد. همچنین بد نیست در باب تفاوت کلام دينی و کلام سياسی تأمل بفرماييد. اگر مشکل‌تان حل نشد، بفرماييد تا دوباره برای حضرت‌تان توضيح بدهم.
  د.م.

|