۱

دلجویی

سایه‌ی طوبی و دلجویی حور و لبِ حوض
به هوای سرِ کوی تو برفت از یادم
پاک کن چهره‌ی حافظ به سرِ زلف ز اشک
ور نه این سیلِ دمادم ببرد بنیادم
  1. ناشناس گفت:

    حافظا عشق و صابری تا چند
    ناله عاشقان خوشست بنال

|