۳

فرانسه یا آفریقا؟

بازی فرانسه و هلند دارد شروع می‌شود و تلویزیون پخش سرود ملی فرانسه را نشان می‌دهد. تصاویر بازیکنان به ترتیب از جلوی دوربین عبور می‌کند (یا به عبارتی دوربین از جلوی آن‌ها عبور می‌کند!). اکثریت این‌ها که من دیدم سیاه‌پوست بودند! خیلی جالب است که بیشترین بازیکنان تیم ملی فرانسه، اصالتاً فرانسوی و اروپایی نیستند. این را البته در سایر تیم‌های اروپایی هم دیده‌ام که ترکیب جمعیتی این‌ها دارد تغییر می‌کند. دنیا دارد به سمت جهان وطن شدن می‌رود. آهنگ‌اش در جاهای مختلف فرق دارد فقط.
 1. sibil گفت:

  دنیا دارد به سمت پراگماتیسم خشونت آمیز لیبرال می رود!! شما فقط بازی کن های پولدار فوتبال را دیده اید؟
  *****
  🙂

 2. میترا گفت:

  توی پاریس هم که راه بری فرانسوی اصل نمی بینی. بیشتر مهاجران سیاه و عرب و … فرانسوی شده هستند.

 3. مهدی گفت:

  ای بابا
  اینجا یک سوسیالیست این حرف را زد، از حزب اخراج شد! گمان می کنم اسمش ژرژ فرش بود.البته راست های افراطی هم مانند جبهه ی ملی لوپن هم البته در این نگاه مشترک اند. ربطی هم به جهان وطنی ندارد، محصول استعمار است.

|