۱

ياران چه غریبانه…

Print Friendly, PDF & Email
اين دو قطعه‌ای که کویتی‌پور می‌خواند، قبلاً هم در طربستان قدیم ملکوت بود. این را به ياد م. و. عزيز می‌گذارم این‌جا که همواره به این دو قطعه علاقه داشت.

  1. آذین says:

    محظوظ شدیم از شنیدن این دو نوا.

|