۰

سرو آزاد

Print Friendly, PDF & Email
به ياد آن سرو تناوری که ناگهان در خاک بلازده‌ی دیار ما فروافتاد…

|