ابوسعيد ابوالخير، حافظ و مولوی – پادکستِ ۲

اين هم پادکستِ دوم. حاشيه‌ای هم در باب سخن قبلی اضافه کرده‌ام و اين‌که چرا مولوی دريايی به عمق يک وجب نيست و وصف دايرة المعارف برای او حيف است و او را به ثمن بخس فروختن! در انتها هم تصنيفی هست بر روی غزلی شورانگيز از مولوی. ببخشيد که اين يکی طولانی‌تر از قبلی است و حدوداً بيست و اندی دقيقه است.


Posted

in

by

Tags:

Comments

7 responses to “ابوسعيد ابوالخير، حافظ و مولوی – پادکستِ ۲”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *