بعد السفر

خسته و هلاک از سوئد برگشته‌ام امروز. دارم از خستگی می‌ميرم. دو ساعت ديگر جلسه‌ای دارم که مجال خوابیدن به من نمی‌دهد. جان که بگيرم از سوئد می‌نويسم. اين بار تجربه‌ی سوئد شيرين‌تر از بار پيش بود.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *