آخر الزمان اروپا

در راستای ظهور منويات حضرت مهدی (مقصود مهدی زمانه، همان مهدی سيبستانی است) گفتيم ما هم در ادامه‌ی سفرنوشت سوئديه، شرح آخر الزمان اروپا را بدهيم. همه جای اروپا به هم ريخته است. در لندن توفان آمده است و آدم كشته. برلين هم ايضا. اين‌جا هم كه دوباره توفان آمده است. دارند صدا می‌زنند برويم. مثل اين‌كه ظهور در كار نيست! برويم سوار شويم. برگشتم، بيشتر از آخرالزمان می‌نويسم كه سخت باب طبع مهدی است. در تمام عمرم در يك روز اين‌قدر وبلاگ ننوشته بودم!


Posted

in

by

Tags:

Comments

9 responses to “آخر الزمان اروپا”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *