پاريسيه ۴

خوب. يک نفر گفته بود تا عکس ايفل را نگذاريد قبول نيست. ايفل را امشب رفتيم و ديديم و تازه عکس هم گرفتيم توی آن تاريکی. یک ايرانی با حال، که خودش وبلاگ‌نويس نيست، اما خويشاوندانش هستند، کلی تحويل‌مان گرفت و نصفه‌شبی آمد و ما را در سن ميشل و بير-حکيم (!) گرداند. دم‌اش گرم. اميدوارم نصفه‌شبی به خانه‌اش رسيده باشد و گرنه ايل و تبارش پدرمان را در می‌آورند!!

عکس خواسته بوديد، اين هم عکس‌های لوور و نوتردام و همين ديگر!

بقيه‌ی جاهای پاريس پيشکش تا فرداشب اگر به خواست خدا زنده بوديم. يادم رفت بگويم اين دفانس عجب جای محشری است. دهان‌مان از حيرت باز ماند. لندن خودش را بکشد چنين جايی ندارد و نمی‌تواند بسازد. ورودی متروی‌اش ما را حسابی متحير ساخت. خيلی عجيب و غريب بود (بعداً توضيح می‌دهم)، اما مرده‌شور بقيه‌ی متروی پاريس را ببرند. متروی لندن با آن وضع بی در و پيکرش از اين بهتر بود.


برج ايفل با فلاش!

اين يکی بدون فلاش است. بهتر است يا نه؟

اين خوب است؟ باز هم بدون فلاش است.

عقده ايفل ديدن ساکن شد يا نه؟

اين ديگر آخری بود. گفتم بدون فلاش برای‌تان می‌گيرم!

اين هم نوتردام نيمه شب. بدون فلاش. بهترين عکسی بود که بدون فلاش گرفتم. بقيه کمی تار شده‌اند.


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “پاريسيه ۴”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *