قرار وبلاگی دوم امروز توی

قرار وبلاگی دوم
امروز توی دانشگاه لندن قرار وبلاگی دوم قرار بود برگزار بشه. دکتر مجتبی که رفته بود نيويورک برای کارش. احسان هم که امتحان داشت نيومده بود. دکتر فاضلی امروز غايب بود. البته قبلاً گفته بود که شايد ديگه نتونه بياد. وقتی من رفتم سوآس هيشکی رو نديدم. زنگ زدم به موبايل جاويد، گفت من اومدم ديدم کسی نيست دارم برمی‌گردم. خلاصه اونو برش گردوندم و يواش يواش سر و کله بقيه هم پيدا شد: مهرداد، حامد، محمد، شاهين که طبق معمول دير اومد و مسيح. اول رفتم توی کافی‌شاپ ULU بعد از چند دقيقه وقتی شاهينِ شورشی رسيد رفتيم توی يه باری همون دور و اطراف و يکی دو ساعتی نشستيم به گپ و گفت‌وگو. ان‌شاءالله عکسا رو هم فردا پس فردا می‌ذارم رو سايت.


Posted

in

by

Tags: