ما را بس نقد بازار

ما را بس
نقد بازار جهان ديدم و آزارِ جهان / گر شما را نه بس اين سود و زيان ما را بس
قصر فردوس به پاداشِ عمل می بخشد / ما که رنديم و گدا دير مغان ما را بس


Posted

in

by

Tags: