مگر آن وقت . .

مگر آن وقت . . .
ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی / که لاله بر دمد از خاکِ کشتگانِ غمت!


Posted

in

by

Tags: