Search
Close this search box.

یاد باد آنکه به اصلاحِ

یاد باد آنکه به اصلاحِ شما . . .
همونجور که یه بار دیگه هم گفتم، شعرای من همگی شدیداً محتاج جراحی و نقدن. من همه رو یه جایی روی سایت گذاشتم، ولی فعلاً آنلاین نمی‌شن تا یه گزیده‌ای از اینا انتخاب بشه و اصلاح لازم روش انجام بشه. به هر تقدیر شاید یه روزی همش آنلاین شد.

بایگانی