Search
Close this search box.

اسفندیار منفرد زاده در ملکوت

حلقه‌ی ملکوت، اعضایی دارد که هنوز همه رسماً شروع به نوشتن نکرده‌اند. در این میان یکی پیش‌تر از همه وارد میدان شد: اسفندیار منفردزاده! اسفندیار منفردزاده، در وبلاگ «بالای گود» خواهد نوشت. عجالتاً شکل و شمایل صفحه‌ی منفردزاده همان قالب متعارف ملکوتی است تا شاید در روزهای آینده‌ به لطف و همت دوستان تغییر و تحولی اساسی در شکل و شمایل این‌ها حاصل آید. حالیا، اسفندیار منفردزاده را در ملکوت داشته باشید تا ببینیم آن پرده‌نشینان مستور کی از کلنجار (!) با خود فراغت حاصل می‌کنند و ترک مستوری می‌کنند!

پ.ن. یادم رفته بود بانی این خیر را معرفی کنم. کسی که منفردزاده را آلوده‌ی ملکوت کرد، البته رضا علامه‌زاده‌ی نازنین بود که چندین شب پیش آتش این بالانشین گود را روشن کرد.

بایگانی