قرار

قراری کرده‌ام با می‌فروشان
که روز غم به جز ساغر نگیرم

بایگانی