Search
Close this search box.

صعب روزی، بلعجب کاری،‌ پریشان عالمی

چند روزی است شدیداً‌ دچار قحط و برهوت اینترنت هستیم؛ یعنی این‌که اتصال اینترنت ما اصلاً حال خوشی ندارد و دم به دقیقه غش می‌کند و مطلقاً به فرمان ما نیست و گر نه حرف برای گفتن زیاد است اما گوینده کو؟!

بایگانی