Search
Close this search box.

نخستین کتاب جان کین به فارسی

امروز در کنفرانسی که دانشگاه درباره‌ی اتحادیه اروپا تشکیل داده بود، دکتر علی پایا را دیدم که تازه از ایران بازگشته بود. شاید برای کسانی که این مباحث را پی‌گیری می‌کنند جالب باشد که بدانند انتشارات طرح نو، ترجمه‌ی کتاب «رسانه‌ها و دموکراسی» از جان کین را با ترجمه‌ی نازنین شاه‌رکنی منتشر کرده است.

بایگانی