Search
Close this search box.

اشکال صفحه‌ی ملکوت

ظاهراً این صفحه ایرادی پیدا کرده است. اگر درست صفحه را نمی‌بینید، در همین صفحه بنویسید تا اصلاحش کنم.
پی‌نوشت: ایراد را بر طرف کردم. مشکل فنی کوچکی بود که باید زودتر به آن رسیدگی می‌کردم. به علت کمبود فضای سایت این مشکل پدید آمده بود. تعدادی از فایل‌های طربستان را که پیشتر وعده‌ی آن را داده بودم عجالتاً حذف کردم تا به جایی دیگر منتقل‌شان کنم. اگر از نویسندگان ملکوت کسی در صفحه‌اش مشکلی پیدا کرده است، کافی است یک بار دیگر ایندکس اصلی را دوباره ری‌بیلد کند. برای فایل‌های حذف شده‌ی طربستان هم باید مدتی صبر کنید.
یک نکته‌ی مهم دیگر برای نویسندگان حلقه‌ی ملکوت: اگر در وبلاگ‌تان می‌خواهید عکس بگذارید، سعی کنید عکس را در جای دیگر آپ‌لود کرده و سپس لینک‌ آن را در صفحه بگذارید تا دچار کمبود فضای سایت نشویم. شاید ناچار شوم بخش آپ‌لود کردم فایل‌ها را از وبلاگ‌ها بردارم و در عوض راهنمایی تهیه کنم برای آپ‌لود کردن تصاویر تا هم ملکوتیان بتوانند عکس‌هایشان را بگذارند و هم سایت دچار کمبود فضا نشود.

بایگانی