Search
Close this search box.

اخبار داغ سیاحتی

اگر خطا نکنم و هوش و حواس قبله‌ی عالم هنوز به جا باشد و مایه‌ی رشک سایر حلقه‌نشینان نشود خبر اتمام زایمان دوباره‌ی ایگناسیو،‌ سیاح‌الملکوت،‌ را باید در بوق و کرنا کرده و به سمع و نظر جمیع مترددین ارض مقدسه برسانم! وقتی که از برهوت بی‌دانشی و فن‌مردگی سخن می‌گویم مقصودم دقیقاً همین چیزی است که رؤیت می‌فرمایید. خدا به حال کسانی رحم کند که در این تهی‌دستی علمی دست به دامان من بشوند و توقع داشته باشند در مدت زمانی کوتاه کاری عالی و با کیفیت انجام دهم! رضا علامه‌زاده هنوز منتظر یکی دو کار کوچک است که مجال تهیه و تدارک آن را پیدا نمی‌کنم. این است که یک روز می‌بینید یکی صفحه‌ی اصلی حلقه‌ی ملکوت را جلا می‌دهد و یکی قابله‌ی ایگناسیو می‌شود! باری صفحه‌ی ایگناسیو را ببینید و حظ کنید! من یکی که یک دنیا لذت بردم. راستش حسودی‌ام شد. هوس کردم من هم بانگ و رنگ و هیأت و سیمای ملکوت را هم ناگهان تغییر دهم. خدا را چه دید،‌ شاید این زایش برای ملکوت هم رخ داد. اما باز هم یادآوری کنم که کسانی که اینها را می‌بینند گمان نکنند من بیکار بوده‌ام و وقتم را با اینها پر کرده‌ام. هر کدام از اینها کار دوستانی بوده است که علاقه‌مند زیباتر ساختن مجموعه بوده‌اند. یک بار دیگر هم در همین صفحه مدتی پیش درخواست کرده بودم از کسانی که دانشی فنی در صفحه‌آرایی دارند تا به یاری صاحب حلقه بشتابند و اینجا را دلپذیرتر کنند. هر چه باشد قرار نیست حلقه‌ی ملکوت تنها اعتبارش به محتویات و نوشته‌ها باشد. صفحه‌پرداز ایگناسیو اگر اینها را می‌خواند بداند که ما هم به کمک او نیاز داریم! باقی دوستان حلقه می‌توانند به خود سیاح‌الملکوت مراجعه کنند و از او راهنمایی بخواهند.

بایگانی