Search
Close this search box.

انفجار عظیم هسته‌اى

امروز صبح به دلیل انفجارى که در کامپیوترم رخ داد، دیگر به روز کردن ملکوت تا مدتى تعطیل است. تا وقتى که همه چیز رو به راه شود، صبور باشید!

بایگانی