Search
Close this search box.

افزایش‌های اخیر و مجدد طربستان

لازم دیدم اینها را یادآوری کنم. تعدادی تصنیف و ترانه‌ی جدید از بنان و مرضیه به مجموعه‌ی طربستان افزوده شده است. مشکل همیشگی من با اینها باز هم بر جاست. یعنی من نام برخی از تصنیف‌های مرضیه را اصلاً نمی‌دانم (درست مانند همان کاری که با قطعات هایده کرده بودم) در نتیجه من همان نامی را که خودم برساخته‌ام روی آنها گذاشته‌ام. از این بابت از اهل فن عذر می‌خواهم اما اگر کسی نام درست هر کدام از اینها را می‌داند متذکر شود. با این حال نام قطعات را سعی کرده‌ام گویا انتخاب کنم تا بخشی از متن ترانه باشد.

بایگانی