Search
Close this search box.

سخنرانی محسن سازگارا در لندن

برای کسانی که در لندن زندگی می‌کنند می‌نویسم. خبر را دقایقی پیش شنیدم اما کسانی که بخواهند می‌توانند خودشان را برسانند. امشب ساعت شش و پانزده دقیقه محسن سازگارا در دانشگاه سوآس سخنرانی دارد. جزییات سخنرانی را نمی‌دانم. فقط به اختصار اینجا نوشتم تا آنها که احتمالاً گذارشان به این صفحه می‌افتد با خبر باشند. هنوز سه ساعتی وقت هست که خودتان را برسانید (البته نه از هر جای دنیا!!).

بایگانی