Search
Close this search box.

سپاس‌نامه

پیش از هر چیزی، از جانب خودم و الهه، از تمام نازنینانی که ازدواج‌مان را تبریک گفته‌اند و در وبلاگ‌های‌مان پیام تبریک نوشته‌اند، سپاسگزاری می‌کنم. این روزها،‌ چنان که اقتضای این امور است درگیری و مشغله‌ها فراوان است و مجال وبلاگ‌نویسی یافت نمی‌شود. از این گذشته، هنوز باید تکالیف عقب‌مانده‌ی پایان ترم را تحویل دهم که فرصت برای آن‌ها هم اندک است و دو سه روزی بیش وقت ندارم. این نوشته‌ی مختصر گزارش‌گونه‌ای بیش نیست و الزام تشکر از رهگذران این وادی و مخصوصاً‌ ساکنان سرزمین ملکوت بود که باید چیزی می‌نوشتم. تازه دیشب به کرمان آمده‌ایم و فراوان کار داریم.

بایگانی