Search
Close this search box.

در آسمان ملکوت

روزگاری توضیحکی درباره‌ی لوگوی صفحه نوشته بودم. دانیال طرحِ نیکویی را تدارک دیده بود که دیرزمانی است بر صدرِ صفحه نشسته است. کسی به یاد می‌آورد که در آن تصویر بالا چه اشاراتی هست؟ من مخصوصاً به این تصاویر تعلق خاطرِ خاصی دارم. دوست دارم بدانم آنها که به این خانه سر می‌زنند چه تصور و احساسی از لوگوی صفحه دارند. این رنگ و بانگ‌ها قطعاً در ذهن و ضمیر خواننده تأثیرِ خود را می‌نهد. این فضا مرا که نویسنده‌ی این صفحه‌ام خوش می‌آید.

بایگانی