Search
Close this search box.

تنها به اختصار

هنوز دانشگاه هستم و وقت تنفس کلاس رسانه و قدرت جان کین را سپری می‌کنم (کرده‌ام؟). یکی نیست مرا از این کامپیوتر جدا کند. بحث داغ مارشال مک‌لوهان در کلاس جاری است و هزار و یک حرف و حدیث. مجالی داشته باشم خلاصه‌ای از سخنان را خواهم نگاشت. علامت، رمز، نماد، تبدیل فضا و زمان، تحول رسانه‌ای، رادیو و تلویزیون، «کهکشان گوتنبرگی»، اینها را داشته باشید تا بعد. بروم که الآن فریاد جان کین بلند می‌شود!

بایگانی