Search
Close this search box.

امروز هم؟

گویا امروز تولد حضرت علی است. محسن روی وبلاگش، سلانه، یک آهنگی گذاشته که شعرش منسوب به مولوی است ولی قطعاً از او نیست. بارها در این مورد صحبت کرده‌ام که مولوی مسلماً شیعه نیست و طبعاً گرایشات صوفیانه‌ی او را هرگز نمی‌توان به حسابِ تشیع گذاشت. به هر تقدیر این شعر بسیار زیباست، مخصوصاً با این کاری که خلیل عالی نژاد کرده است.
این کار را اگر چه دیر به دستم رسیده است از مهرداد شوقی داشته باشید:

بایگانی