Search
Close this search box.

تو که دستت به نوشتن آشناست

بنویس هر چه که ما را به سر آمد
بد قصه‌ها گذشت و بدتر آمد
بگو از ما که به زندگی دچاریم
لحظه‌ها را می‌کشیم، نمی‌شماریم
بنویس از ما که در حال فراریم
توی این پاییز بد فکر بهاریم!
. . . دلِ ما را بنویس!

بایگانی