Search
Close this search box.

لینکدونی

دارم سعی می‌کنم لینکدونی درست کنم. نمی‌دانم می‌شود یا نه. انگار درست کار می‌کند. همین طوری برای امتحان چند تا لینک را گذاشته‌ام تا مدتی ببینم چطور کار می‌کند. اگر مجالی بود شاید برای بقیه هم همین ابزار را گذاشتیم. مهدی سیبستانی که خیلی وقت است جوش آن را می‌زند. همین روزها شاید برایش کاری کردیم. ان‌شاءالله.
پ.ن. هنوز دارم با این بازی می‌کنم. گویا مشکلاتی دارد. این روزها نمی‌خواهم گرفتار این بشوم. از درس و مشق می‌مانم. هنوز باید یک کتاب را کار کنم برای استادم که سراغ کتاب نرفته‌ام. هفته‌ی دیگر هم باید سر کلاس سخنرانی داشته باشیم. تا ببینیم چه پیش می‌آید. عجالتاً محضِ امتحان این را گذاشته‌ام تا باشد. مشکل کوچکی در آپدیت شدن دارد. سعی می‌کنم رفعش کنم.

بایگانی