Search
Close this search box.

قطع این مرحله بی‌همرهی خضر

قطع این مرحله بی‌همرهی خضر
دیروز یه ماجرای خنده داری اتفاق افتاد. توی بلیطی که به من داده بودند، نوشته بود پروازم از فرودگاه دوسلدورفه ولی وقتی رفتم اونجا گفتن این پرواز از یه فرودگاهیه که ۸۰ کیلومتر با دوسلدورف فاصله داره! نتیجه این شده که اون پروازو از دست دادم و ناچار باید امشب برگردم. این هم از نتایج نابلدی! خنده‌دارتر این که وقتی با هادی می‌خواستیم دوباره سوار قطار شیم برگردیم اسن، می‌رفتیم ساعت قطار رو می‌دیدیم اون‌وقت هی صبر می‌کردیم می‌دیدیم قطاری نیست. کاشف به عمل میومد که توی سکوی اشتباهی ایستاده بودیم!! وقتی می‌رفتیم توی سکوی دیگه، می‌دیدیم قطار ما اونجا نیست. خلاصه اینکه هی بار بکش از این سکو به اون سکو و سه تا قطار رو از دست دادیم! مرده بودیم از خنده از این گیج و گول بازی خودمون.

بایگانی