Search
Close this search box.

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۸۲

حسّ وطن! الآن من رسیدم

حسّ وطن! الآن من رسیدم لندن. با چه مصیبتی به اون فرودگاه کذایی رسیدم. با دستپاچگی و شتاب درست ده دقیقه قبل از پرواز رسیدم

این فونتو چیکار کنیم؟ سایه

این فونتو چیکار کنیم؟ سایه داشت مطالب روی سایت رو (قسمتی که درباره‌ی خودش نوشته بودم)‌ می‌خوند، از انتخاب قلم راضی نبود. می‌گفت خوانا نیست.

آرزوهای من پرویروز که پیش

آرزوهای من پرویروز که پیش سایه بودم بهش می‌گفتم که من آدم پرآرزویی هستم و شمار آرزوهای من خیلی زیاده. از خوش اقبالی من به

قطع این مرحله بی‌همرهی خضر

قطع این مرحله بی‌همرهی خضر دیروز یه ماجرای خنده داری اتفاق افتاد. توی بلیطی که به من داده بودند، نوشته بود پروازم از فرودگاه دوسلدورفه