سایت سینمایی این سایتی که

سایت سینمایی
این سایتی که برای سینمای ایران درست کردن، بازیگران ایرانی، سایت جالبیه. اطلاعات نسبتاً جامعی درباره‌ی فکر کنم همه‌ی فیلمای ایرانی داره.

بایگانی