Search
Close this search box.

هیدگر یا هایدگر سعید اشاره‌ی

هیدگر یا هایدگر
سعید اشاره‌ی جالبی کرده. اسم هایدگر به لاتین اینگونه نوشته می‌شود: Heidegger و این اسم در آلمانی به صورت هایدگر تلفظ می‌شود و طبعاً تلفظ آن به صورت هیدگر نادرست است. دلیل کاربرد این اسم به این صورت صرفاً همین بوده است. در ضمن با سعید درباره‌ی «انشای پلمیک و خطابی» دکتر سروش موافقم. ولی چه خوب است که آن سوی قضیه را هم ببینیم. یعنی پرچمداران اردوی مخالف نه تنها به از این نبوده‌اند بلکه رفتار شنیع‌تر و رکیک‌تری داشته‌اند. به هر روی، آری من هم موافقم که در نقدِ یک مقوله که زیربنای عقلانی و استدلالی دارد نباید از ابزار بلاغی و عاطفی ادبی بهره جست. سخن متینی است.

بایگانی